Lenovo Yoga X390

X390-OC-EFI

OpenCore 0.6.9 EFI for Lenovo Yoga X390

黑苹果EFI大全,免费分享黑苹果EFI大全,收集于开源渠道分享,如果有分享,请来信到maceficom@163.com,我们会添加到黑苹果EFI大全中。